Forskjellen mellom kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode

Kvantitativ forskning bruker derimot verktøy som spørreskjemaer, undersøkelser, tiltak og andre verktøy for å samle inn numeriske og målbare data. Kvantitativ forskning bestemmer hva som måles og hva som måles for å finne mønstre (for eksempel atferd, motivasjon, følelser og kognisjon) og blir sett på som en mer strukturert kvalitativ metode. Hvis du gjør kvantitativ […]

Hvordan vil kunstig intelligens endre måten vi behandler data på?

AI kan fungere som en samarbeidsfunksjon i en organisasjon, ved å bruke pålitelige data og prosesser for å utfylle klart definerte forretningsstrategier og tilpasse seg bedriftskultur og verdier. Muligheten til å samle inn og behandle data på forhånd gir nye muligheter til å omforme måten selskaper opererer på. Kunstig intelligens kan brukes av selskaper for […]

Ulike typer intervjuer man kan gjennomføre i et kvalitativt opplegg

Et intervju kan defineres som en kvalitativ forskningsteknikk som gjennomfører en serie intervjuer med en gruppe mennesker for å utforske deres synspunkter på et bestemt emne. Begrepet “brukerintervju” refererer ofte til et semi-strukturert kvalitativt intervju, som er en forskningsmetode som ligger til grunn for samfunnsvitenskapene. Det blir ofte referert til som et intervju med et […]

Hva er forskjellen på AI og maskinlæring?

For å lære mer om hvordan en høyskoleutdanning kan akselerere din karriere innen kunstig intelligens, kan du besøke våre programsider MS i AI og MS i datavitenskap, eller last ned denne gratis guiden. Mens vitenskapen tradisjonelt har fokusert på å bygge, utvikle og kontrollere roboter som Roombas og smart androids, er maskinlæring studiet av algoritmer […]