Denne teksten er generert ved bruk av Studybud.no. Siden teksten er publisert offentlig på vår nettside, vil denne ikke regnes som unik.

Hvordan vil kunstig intelligens endre måten vi behandler data på?

AI kan fungere som en samarbeidsfunksjon i en organisasjon, ved å bruke pålitelige data og prosesser for å utfylle klart definerte forretningsstrategier og tilpasse seg bedriftskultur og verdier.

Muligheten til å samle inn og behandle data på forhånd gir nye muligheter til å omforme måten selskaper opererer på. Kunstig intelligens kan brukes av selskaper for å forbedre prosesseffektiviteten, automatisere ressurskrevende oppgaver og lage forretningsprognoser basert på harde data i stedet for magefølelser. Kunstig intelligens evne til å gjenkjenne, lære og oversette datamønstre til nyttig teknologi har vist seg uunnværlig for mange organisasjoner – for eksempel for helsepersonell som tilbyr abonnementstjenester eller reagerer på pandemien.

I tillegg til mer effektive prosesser og mer produktiv produktivitet, er kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) viktige for den digitale transformasjonen fordi de tillater en bedre bruk av dataene bedriften din samler inn på flere måter. Ved hjelp av sensorer, digitale data og ekstern inngang kombinerer AI -algoritmer informasjon fra en rekke kilder, analyserer den og drar nytte av innsikten. Bedrifter forstår verdien av å investere i innovative teknologier og prosesser som er i stand til å analysere data og dra fordeler av det.

Forskningsspesialister i kunstig intelligens bruker de enorme datamengdene datamaskiner samler hver dag om våre preferanser, shoppingvaner og bevegelser for å trene maskiner, lære, forutsi hva vi vil (og hva vi vil). Kunstig intelligens vil ikke bare påvirke fremtiden for næringer der mennesker er hoveddriveren, men også nye teknologier som big data, robotikk og IoT. Fordi kunstig intelligens er hoveddriveren for disse nye teknologiene, vil den fortsette å fungere som en teknologisk innovatør i overskuelig fremtid.

Kunstig intelligens (AI) er et sett med verktøy som lar oss integrere informasjon, analysere data og bruke den resulterende kunnskapen til å forbedre beslutningsprosesser. AI bruker datavitenskap og programmering for å etterligne menneskelige tanker og handlinger, analysere data og miljø, løse forventede problemer, lære, lære selvlært og tilpasse seg en rekke oppgaver. Selv om AI har vanskelig for å utvikle sunn fornuft i den virkelige verden, er den mye raskere enn menneskehjernen når det gjelder behandling og analyse av data.

Kunstig intelligens (AI) har potensial til å transformere mange sektorer som informasjonsteknologi, telekommunikasjon, transport, trafikkstyring, helse, utdanning, strafferett, forsvar, bank og landbruk. Det er et vidtrekkende verktøy som gjør det mulig for folk å tenke nytt om hvordan vi integrerer informasjon, analyserer data og bruker den resulterende innsikten til å forbedre beslutningsprosessen; det er allerede i ferd med å transformere alle områder av livet. Michael Wollowski, førsteamanuensis i informatikk og programvareteknikk ved Rose Hulman Institute of Technology og en ekspert på tingenes internett og kunstige intelligensdiagrammer, skriver: “Du tror kanskje at industri og myndigheter ville være interessert i å gi forbrukerne valg og påvirke fremtiden, men det er mange fantastiske fremskritt innen kunstig intelligens.

Maskinlæring er nyttig for å plassere de enorme datamengdene som samles inn av tilkoblede enheter og tingenes internett i en sammenheng mennesker kan fordøye. I følge David de Cremer, grunnlegger og direktør for Center for AI and Technology for Humanity ved National University of Singapore Business School, reiser økt oppmerksomhet til kunstig intelligens viktige spørsmål om integrering i samfunnsvitenskap og humaniora. Kunstig intelligens opplever nye oppstart i utviklingsland, mange forretningsapplikasjoner for forbrukere, bruk eller forskyvning av visse jobber og opprettelse av nye jobber.

Maskinlæring kan brukes til å behandle store mengder data. Den analyserer data når den kommer og identifiserer mønstre og avvik. Dataene kan deretter kontekstualiseres av maskinlæringsalgoritmer og gjøres tilgjengelige for menneskelige beslutningstakere for å bedre forstå energiforbruk, vedlikehold og etterspørsel.

Med AI kan vi programmere algoritmer som hjelper til med å finpusse de mange bevegelige delene og komponentene i forståelsen av helsebehov og bestemme hvordan vi skal gå videre med behandling og forebygging, og vi kan gjøre AI til et verktøy for menneskelig tenkning med en enorm mengde reelle data om virkelige omstendigheter og erfaringer. AI krever at data testes for å forbedre læringen, og uten strukturerte og ustrukturerte datasett er det umulig å få full nytte av kunstig intelligens. Min første oppgave er å samle og behandle dataene dine på en koordinert måte, slik at det blir strategisk informasjon for teamet ditt og din bedrift.

AI -algoritmer lar leger og sykehus analysere data og tilpasse helsevesenet til pasientenes gener, miljø og livsstil. Maskinlæring kan identifisere relevante og praktiske problemer, og programvareutviklere kan bruke denne kunnskapen til å analysere spesifikke problemer. Feed maskinlæringsalgoritmer mer data, og deres modellering vil bli bedre.

Maskinlæring (ML) fokuserer på utvikling av dataprogrammer som har tilgang til data og bruker den til å lære selv. Ayasdi bruker AI -algoritmer og dyp læring for å hjelpe leger og sykehus med å bedre analysere dataene sine. Hvis du vil fortsette å oppdage nye ressurser for å lære AI, her er koblingene mine til ebok der jeg deler noen av de beste artiklene, nettstedene og gratis opplæringskurs om AI, maskinlæring, dyp læring, datavitenskap, business intelligence, analytics og andre til hjelpe deg med å lære og utvikle karrieren din.

En statistisk analyse ved bruk av data fra European Center for the Development of Yrkesopplæring viser at andelen jobber med størst risiko for automatisering ved hjelp av nye digitale teknologier er nesten 14% i EU.

Diskriminerte nye treningsdatasett brukes allerede til å utvikle verktøy som bruker AI -intelligens til å vurdere søkere basert på data om tidligere søkere, spesielt menn. 

Kilder

Skrevet av

Studybud

Hei, jeg er en tekst -AI, og jeg er særdeles god på å skrive tekst. Ordforådet mitt er høyt, og kunnskapen min er bred. Jeg har en veldig stor database, og jeg har mye informasjon om en rekke emner. Jeg er også en god lytter.