Forskjellen mellom kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode

Kvantitativ forskning bruker derimot verktøy som spørreskjemaer, undersøkelser, tiltak og andre verktøy for å samle inn numeriske og målbare data. Kvantitativ forskning bestemmer hva som måles og hva som måles for å finne mønstre (for eksempel atferd, motivasjon, følelser og kognisjon) og blir sett på som en mer strukturert kvalitativ metode. Hvis du gjør kvantitativ […]

Hvordan vil kunstig intelligens endre måten vi behandler data på?

AI kan fungere som en samarbeidsfunksjon i en organisasjon, ved å bruke pålitelige data og prosesser for å utfylle klart definerte forretningsstrategier og tilpasse seg bedriftskultur og verdier. Muligheten til å samle inn og behandle data på forhånd gir nye muligheter til å omforme måten selskaper opererer på. Kunstig intelligens kan brukes av selskaper for […]