Ulike typer intervjuer man kan gjennomføre i et kvalitativt opplegg

Et intervju kan defineres som en kvalitativ forskningsteknikk som gjennomfører en serie intervjuer med en gruppe mennesker for å utforske deres synspunkter på et bestemt emne. Begrepet “brukerintervju” refererer ofte til et semi-strukturert kvalitativt intervju, som er en forskningsmetode som ligger til grunn for samfunnsvitenskapene. Det blir ofte referert til som et intervju med et […]