Forskjellen mellom kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode

Kvantitativ forskning bruker derimot verktøy som spørreskjemaer, undersøkelser, tiltak og andre verktøy for å samle inn numeriske og målbare data. Kvantitativ forskning bestemmer hva som måles og hva som måles for å finne mønstre (for eksempel atferd, motivasjon, følelser og kognisjon) og blir sett på som en mer strukturert kvalitativ metode. Hvis du gjør kvantitativ […]